^ Till toppen
  1. Barndans

    Det bästa för barnen! Barndans utvecklar barnets rytmkänsla, motorik, rörelse, styrka och balans. Eleven lär sig steg och rörelse på ett lekfullt sätt, med varierande musik. Barndans undervisas åldersindelat med specialprogram för 3 år, 4 år, 5 år och 6 år. Min undervisningsmetod har genom närmare 30 års erfarenhet visat sig ge goda resultat. Undervisningen sker efter barnens förmåga och ger barnen en bred kunskapsbas att bygga vidare på inom såväl individuell dans som pardans.

    På grund av rådande pandemi kan vi ej erbjuda att dansa igen missad lektion på annan dag, detta på grund av att vi har begränsat antal deltagare på varje kurs. 

    Alternativ för elever som gått klart barndansblocket; Showkids 7 år (vår form av blandad dans med disco, showdans och pardans) Balett/Show 7-12 år eller Hiphop 6-8 år.

    Prova gratis första gången. Dock måste en platsreservation göras. Önskar eleven ej behålla platsen ska den avbokas via mail inom tre dagar. Ej avbokad plats debiteras via faktura.