^ Till toppen
sep 10
  1. En liten påminnelse…

    Idag är sista anmälningsdagen för intresse för gemensam buss till Västerås, vi behöver i dagsläget bli några till för att den ska bli av och vi hoppas nu givetvis att alla hjälps åt! Du skriver upp dig på anslagstavlan på dansskolan alternativt mailar till info@dansinstitutet.com