^ Till toppen

Kursbeteckningar

Våra kursbeteckningar & kunskapsnivåer

Grundkurs Nybörjare termin 1

Inga förkunskaper krävs, kursen omfattar 6 eller 14 lektioner ( inklusive provlektion) Under dessa veckor får du teknikträning ,koreografi och karaktärsträning på ett lättsamt och trevligt sätt.

Fortsättningskurs termin 2

Förkunskaper bör finnas motsvarande nybörjarkursen. Ut veckling i teknik ,karaktär och koreografi.

Fortsättningskurs termin 3

Påbyggnad på fortsättningskurs tremin 2. Du har dansat minst ett år på dansskolanoch har fått den grundläggande tekniska kunskapen i den dansdisciplin du har valt. I slutet av terminen kan du som vill prova att tävla.

Fortsättningskurs termin 4

Påbyggnad av termin 3 vi fördjupar oss och utvecklar teknik och karaktär under 4:e dansterminen

Fortsättningskurs termin 5

Påbyggnad på termin 4 vi utvecklar teknik, karaktär, kroppskontroll och smidighet.

Fortsättningskurs termin 6

På byggnad av termin 5 vi utvecklar teknik, karaktär, kroppskontroll och smidighet.

Övad nivå

Här har eleven dansat minst 3 år och har goda förkunskaper i teknik och karaktär. Kroppskontroll och smidighet samt fördjupning i själva framförandet av sin dans i denna grupp.

Avancerad nivå

Här ska eleven dansat minst 4 år och nivån är mycket hög, för att få gå i denna grupp krävs rekommendationer av läraren.

Slutligen…

Är det trevligt att se hur allt fler barn, ungdomar och vuxna inser värdet i en god dansutbildning och att de pengar man lägger ner på denna del av fritiden är väl investerade medel för nytta och nöje i framtiden. Vi utbildar ca 1400 elever i dans och kan försäkra ER att ni valt en dansskola med kvalité.