^ Till toppen
dec 05
 1. Regeländringar 2019

  Följande regeländringar gäller från och med 2019

  Alla discpiner: Ihopslagning av klass – ny formulering

  Klasser med färre än 5 deltagare slås ihop med närliggande åldersklass. I undantagsfall kan
  Sekretariat och Tävlingskontrollant i samråd besluta att frångå regeln.
  Minikids och Vuxna II slås inte ihop med annan åldersgrupp.

  Disco/Hiphop: Regeln om inplacering ny Duo
  Fri insättning i klasser upp till näst högsta klass i disciplinen.

  Disco/Hiphop: Ändra regeln om Grupp/Formation
  Fri insättning upp till näst högsta klass i disciplinen. Fria byten av dansare.

  Disco/Hiphop: Grupp
  Bronsklass ska dansa 1 min.

  Disco: Solo
  Barnklassen Star döps om till Superstar precis som i Hiphop.

  Engelsk Freestyle
  Engelsk Freestyle ändras till helgolv i samtliga klasser

  Artistic Ballroom
  Champion-klassen – ta bort stora och små heat i alla rundor utom final.

  Pardans
  Brons – fri klädsel (tillåt glitter)
  Minska antal tempon i Bugg till Slow och Quick
  Alla nummer i Dance show ska ha ett namn. På samma sätt som Konstnärlig dans.

  Hiphop Battle
  Poängbedömning enligt nedan införs:
  4 st A (eller 4 poäng), 4 st B (eller 3 poäng), 4 st C (eller 2 poäng), 4 st D (eller 1 poäng) samt 2 st
  X (motsvarande 0,5 poäng)

  Paper redance
  Paper redance ska användas i följande dicipliner vid omdans:
  Alla Grupper och Formationer oavsett disciplin
  Alla klasser som har egen musik (Danceshow, KD).

  Prickar döps om till Poäng.
  Justering av utdelning av Poäng.
  Tabell byts ut enligt nedan.
  Minst antal tävlande Poäng utdelas till
  2 Plac 1
  6 Plac 1-2
  9 Plac 1-3
  12 Plac 1-4
  15 Plac 1-5
  18 Plac 1-6
  21 Plac 1-7
  27 Plac 1-8
  33 Plac 1-9
  39 Plac 1-10
  45 Plac 1-11
  51 Plac 1-12
  57 Plac 1-13
  63 Plac 1-14
  69 Plac 1-15
  75 Plac 1-15