^ Till toppen
jun 02
  1. Sabina Enlund

    Undervisar i följande ämnen; disco, hiphop, jazz/show/modernt/balett, ragga, barndans, commercial och slow.

    Sabina är huvudansvarig för tävlingsdansarna i disco och hiphop och följer flitigt med som coach under terminens tävlingar. Sabina tog Danssporttränarexamen i Disco och hiphop 2007 och har domarbehörighet både nationellt och internationellt med IDO-licens.

    Utbildad i HLR