^ Till toppen

Dansinstitutets rekommendationer för tävlingsdansare;

Bugg/Latin:

En grupplektion i veckan där undervisningen är anpassad för eventuell tävling.

Önskar eleven dansa ytterligare en gång i veckan rekommenderar vi tävlingsträning

Disco samt hiphop förstagångstävlare och bronsklass:

En grupplektion i veckan där undervisningen är anpassad för eventuell tävling.

Önskar eleven dansa ytterligare en gång i veckan rekommenderar vi tävlingsträning

Disco bronsklass med en uppflyttningsprick och silverklass:

En grupplektion i veckan, undervisningen är anpassad för tävlingsnivå.

Vi rekommenderar alla i den här nivån att gå tävlingsträning

Disco guldklass:

En grupplektion i veckan, undervisningen är anpassad för tävlingsnivå.

Vi rekommenderar alla i den här nivån att gå tävlingsträning

Disco starklass – championklass:

En grupplektion i veckan, undervisningen är anpassad för tävlingsnivå.

Vi rekommenderar alla i den här nivån att gå tävlingsträning samt tekniklektion

Önskar dansaren komplettera med privatlektioner bokas dessa genom info@dansinstitutet.com
Det är aldrig tillåtet att tävla med steg som ej blivit godkända av din lärare, därför ska alltid nya danser visas upp minst två veckor innan tävling.