^ Till toppen
feb 04
 1. Regeländringar Disco / Street

  Regeländringar, regelförtydliganden och information inför våren 2013

  Sammanslagning av klasser på sm är tillåtet, dock ej SM – klasser.

  Vid omdans i gruppdisco ska grupperna dansa 1 min utav sin koreografi.

  Efter utvärdering av höstens hopslagningar av tjejer & killar i singeldisco i samma klass, anser sektionen att de ska tävla i olika klasser. Från och med våren ska killar och tjejer alltid tävla i olika klasser oavsett deltagare antal. Detta gäller från superstarklass och uppåt och i alla ålderklasser.

  I pardisco superstarklass vuxna ska tjej & tjej par alltid delas ifrån tjej & kille och kille & kille par. Detta gäller från och med våren och oavsett deltagare antal.

  Prickarna i superstarklass regleras. Prick delas ut till och med plats 6 även om man inte är final. Tidigare delades det endast ut prick i final, men från och med våren delas prickar ut till och med plats 6.

  Från och med våren 2013 får man spela olika låter i de högsta klasserna i disco, detta gäller superstarklass och championklass.

  Vi vill redan nu informera om vilka tävlingar som kommer vara sista tävlingen för utländska mästerskap under våren.

  För Hiphop Em 13-16 juni i Amsterdam sker uttagningen efter tävlingen den 9/3

  För Disco Em 26-30 juni i Örebro sker uttagningen efter tävlingen den 23/2

  För Disco Vm 12-15 september i Bochum sker uttagningen efter vårens alla tävlingar

  För Hiphop Vm 16-20 oktober i Köpenhamn sker uttagningen efter vårens alla tävlingar

  Information gällande förändringar tävlingar hösten 2013.

  Från och med hösten 2013 byter SDO namn från Street till Hip Hop.

  Från hösten 2013 införs en A och en B klass i street grupp. Så efter vårens tävlingar meddelas vilka som hamnat i A-klass resp B-klass. A-klass tävlar på rikstävlingar, B-klass tävlar på både rikstävlingar och regionstävlingar.

  Från och med hösten 2013 sker förändringar med våra rikstävlingar i disco. Tävlingarna kommer att bestå av guld-championklass i alla ålderklasser i singeldisco, guld-superstarklass i alla ålderklasser i

  pardisco, gruppdisco a-klass alla åldersklasser, formationsdisco samt discofreestyle alla ålderklasser.

  Starklassen kommer att dansa enligt följande:

  Starklassen kommer att få dansa i heat om 6 dansare i 1 min samt i heat om 12 dansare i 1 min per rond. I final kommer de att dansa i heat om 6st båda gångerna. Är antalet 7st i final delas dansarna upp i två heat första minuten.

  Silverklassen får ej längre delta.