^ Till toppen

Rekommendationer för bästa träning

Dansinsinstitutets krav för tävlingsdansare

Det är aldrig tillåtet att tävla med ej godkända steg av din lärare. Nya dansrutiner ska alltid visas upp och godkännas av lärare minst två veckor innan första tävling. Vi rekommenderar ej att byta tävlingsrutin under pågående termin. Undantag för klassuppflyttning.
Följande träningsupplägg ar endast en rekommendation för bästa resultat.
Street/Latin/Bugg:

  • Du går en grupplektion i veckan ev. kompletterar med privatlektion. Samråda med din lärare!

Disco förstagångstävlare och bronsklass:

  • En grupplektion i veckan.
  • Undervisningen är anpassad för eventuell tävling.
  • Önskar eleven dansa ytterligare en gång i veckan rekommenderar vi tävlingsträning kurs 85.

Disco bronsklass med en uppflyttningsprick och silverklass:

  • En grupplektion i veckan, undervisningen är anpassad för tävlingsnivå.
  • Vi rekommenderar alla i den här nivån att gå tävlingsträning kurs 85.

Disco guldklass:

  • En grupplektion i veckan, undervisningen är anpassad för tävlingsnivå.
  • Krav för att kunna tävla i denna nivån är att eleven väljer minst en av följande kurser; tävlingsträning kurs 87, 83 eller jazz/teknik kurs 19, 20, 59, 71.

Disco starklass – championklass:

  • En grupplektion i veckan, undervisningen är anpassad för tävlingsnivå.
  • Krav för att kunna tävla i denna nivån är att eleven går minst tre lektionstimmar i veckan. Samt i samråd med tränare även bokar privatlektion under terminen.